tư vấn mua hàng
Hỗ trợ trực tuyến
 Tr­??ng Ti?n Computer (Mr. Hùng)
0905.626567

Tr­?ong Ti?n KD-01 (Ms. Thu)
0935.206757

Tr­??ng Ti?n KD-03 (Mr. Rin)

01202.411886 

  
H? Tr? K? Thu?t (Mr.Nh?)
0905.308344

  H? Tr? B?o Hành (Ms. Vân)
0918.355249
 


 
Gi?i thi?u cng ty

TR??NG TI?N LÀ ??I TÁC CAO C?P C?A INTEL T? 2007 ??N NAY 
 

Hi?n nay Tr??ng Ti?n là m?t trong nh?ng Công ty hàng ??u t?i ?à N?ng trong l?nh v?c cung c?p Công ngh? thông tin. Tr??ng Ti?n luôn duy trì ???c t?c ?? t?ng tr??ng ? m?c r?t cao và v?ng ch?c trên m?i m?t. Tr?ng Ti?n luôn chi?m ???c s? tin t??ng c?a khách hàng b?i các chính sách giá và luôn th?c hi?n các d?ch v?  mãi ch?m sóc khách hàng c?uc k? t?t..v.v.. mà r?t nhi?u Công ty máy tính khác không làm ???c.

Hi?n nay Công ty Tr??ng Ti?n là ??i lý phân ph?i chính th?c cho các s?n ph?m c?a nhi?u th??ng hi?u l?n sau:
 

-      Phân ph?i MONITER LG t?i Mi?n Trung.

-      Phân ph?i linh ki?n PC: CPU, MAINBOARD, RAM, HDD..

-      Phân ph?i thi?t b? m?ng.

-      Phân ph?i Laptop : SONY, DELL, ASUS, HP…

-      Phân ph?i : MÁY IN, MÁY FAX, SCAN, PHOTOCOPY..

-      Phân ph?i máy chi?u, camera quan sát…  

 

 

CÔNG TY TNHH TR??NG TI?N là ??a ch? ?áng tin c?y c?a khách hàng, ??n v?i Tr??ng Ti?n khách hàng s? g?p nh?ng ng??i b?n chân thành, tin c?y và có ???c nh?ng s?n ph?m tin h?c  ch?t l??ng t?t, b?n v?ng, giá c? h?p lý.

"L?y s? Hài lòng c?a khách hàng làm ni?m H?nh phúc c?a chúng ta" là nh?ng gì mà toàn th? nhân viên Công ty Tr??ng Ti?n ?ang ngày ?êm tâm ni?m và ph?n ??u !
 

HÃY ??N V?I TR??NG TIÊN COMPUTER 
?Ê S? H?U NH?NG S?N PH?M T?T NH?T, V?I GIÁ C? T?T NH?T VÀ D?CH V? T?T NH?T ! 

M?i chi ti?t liên h?: CÔNG TY TNHH TR??NG TI?N

+ Tên vi?t t?t            : LNC
+ Tr? s? chính      : 96-98 Hàm Nghi, Thành ph? ?à N?ng.
+ ?i?n tho?i              : 0511-3656965 ; 0511-3652939 ; Fax: 0511-3650744
+ Email                     : 
truongtienco@vnn.vn
+ Webside                 : WWW.TRUONGTIEN.VN ; WWW.TRUONGTIENCOMPUTER.COM.VNCác tin liên quan
Chấp nhận thanh toán
Đăng ký nhận khuyến mãi
Vui lòng nhập email để nhận được những ưu đãi mới nhất từ Trường Tiến

Hotline
 

  Mr Hùng - 0905.626567